Ubezpieczenia skrojone pod potrzeby klientów

Za sprzedaż polis niezgodnych z oczekiwaniami kupujących towarzystwo może spotkać kara. W skrajnym przypadku 5 proc. rocznego przychodu.

Strona 1 z 11