Jak zareklamować usługę pocztową?

Szczegółowa instrukcja dotycząca reklamowania usług pocztowych została zapisana w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 listopada 2013 roku. owo operator pocztowy jest podmiotem, który rozpatruje zarówno reklamacje, jakże i odwołania.

Strona 1 z 11